Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 31.08.2020
Schválený rozpočet 212 904 250 Kč -80 686 573 Kč Schválený rozpočet 293 590 823 Kč
Upravený rozpočet 228 341 911 Kč -119 327 153 Kč Upravený rozpočet 347 669 064 Kč
běžné příjmy 227 136 911 Kč běžné výdaje 164 478 759 Kč
ostatní příjmy 1 205 000 Kč Stav ke dni 31.08.2020 ostatní výdaje 183 190 305 Kč velké opravy 9 100 459 Kč investice 174 089 846 Kč
Skutečnost 174 805 679 Kč -6 703 078 Kč Skutečnost 181 508 757 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Bazén 415 59 000 000 Kč
0 0 36 168 096 Kč
Sídliště Bursa 11 18 800 000 Kč
Pražská 305 17 000 000 Kč
DHM Urbanovka 413 10 700 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 5 131 459 Kč
Bytové hospodářství 335 901 000 Kč
Záložna 336 426 000 Kč
Mateřská škola, Osv.pol.vězňů 241 8 339 000 Kč
Výstavní síň Kroha 237 208 000 Kč